Reklamacje i zwroty

Szanowny Kliencie!

Nasza firma szanuje Twoje prawa! Poniżej zamieściliśmy informacje, które pozwolą Ci szybko i wygodnie złożyć reklamację lub dokonać zwrotu towaru w ramach odstąpienia od umowy.

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: +48 501 309 581.

Produkty oferowane w sklepie są tworzone ręcznie. Każdy produkt jest unikalny i niepowtarzalny. Stąd możliwość występowania delikatnych różnic między produktami wynikającymi z ich ręcznej produkcji.

Produkt na indywidualne zamówienie nie podlega wymianie. Nie przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy. Powodem jest brak możliwości dalszej odsprzedaży towaru, przez jego indywidualne cechy lub gabaryty powstałe w wyniku zamówienia nietypowego.

W przypadku posiadania przez produkty wad o charakterze niezgodności towaru z umową oraz opisem każdego z produktów na stronie www.babymind.pl reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z opisem wad oraz kopią dowodu zakupu na adres korespondencyjny: Baby Mind, Joanna Gryko, ul. Jana III Sobieskiego 11/22, 15-013 Białystok, z dopiskiem: „Reklamacja”. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sklep wyśle do Klienta produkt naprawiony lub nowy, a gdy okaże się to niemożliwe, zwróci pełną kwotę zapłaconą za towar.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią na temat odmowy reklamacji. Koszty wysyłki towaru w takim przypadku są bezzwrotne.

Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru. Do odstąpienia od umowy konieczne jest wysłanie pisemnego oświadczenia na adres: Baby Mind, Joanna Gryko, ul. Jana III Sobieskiego 11/22, 15-013 Białystok. Produkt powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, nie może mieć śladów użytkowania, być uszkodzonym. Koszty odesłania towaru nie podlegają zwrotowi. Zwrot pieniędzy za odesłany towar zostanie nadany na podany przez Klienta numer konta.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.